याम्फुजिमि याॽलोहा पारलेन्

कानिङेॽ याम्फुजिमि याॽलो याॽलोहा पारलेन् साप्‍नुङ्‌ इगोबेॽ युङ्‌इटुङ्‌महा कानिङ्‌ चोबेॽ हेन्‍नुङ् नेॽहेन्डुङमे लाङ्‌गामजि ॥